Dé kennispartner van de digitale transformatie
Home / 21e eeuwse vaardigheden

21e eeuwse vaardigheden

Door de digitale transformatie is er een ander soort medewerker nodig. Een medewerker die flexibel, wendbaar en digitaal vaardig is. Deze vaardigheden worden ook wel de 21e eeuwse vaardigheden genoemd. Wat zijn dit?

Ook werken aan je 21e eeuwse vaardigheden? Bekijk ook ons opleidingsprogramma Digivaardigheid eens!

Bekijk programma

Het moge duidelijk zijn dat door de komst van de vierde industriële revolutie er steeds meer behoefte is aan digivaardige medewerkers. Omdat bij digivaardigheid al snel alleen maar wordt gedacht aan vaardigheden die enkel op de computer uitvoerbaar zijn is er een alternatief bedacht door SLO – Kennisnet: 21e eeuwse vaardigheden.

21e eeuwse vaardigheden

Wat zijn 21e eeuwse vaardigheiden?

Volgens SLO – Kennisnet gaan de 21e eeuwse vaardigheden over veel meer als enkel uit de voeten kunnen met ICT of applicaties. Het zit ook in je manier van doen en laten. Om dit te duiden hebben zij 11 competenties uitgewerkt die belangrijk zijn om mee te kunnen komen in de digitale transformatie.

Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid is een term die vaak in verband wordt gebracht met 21e eeuwse vaardigheden. Toch is dit geen 21e eeuwse vaardigheid. Digitale geletterdheid is de combinatie van de vaardigheden computational thinking, ict-basisvaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden. Digitale geletterdheid wordt omschreven als het vermogen om digitale informatie en communicatie bewust te gebruiken en de gevolgen daarvan kritisch te kunnen beoordelen. Er worden drie competenties onderscheiden die hierbij van belang zijn. Dat zijn:

 1. Basiskennis – Het begrip van de werking van computers, netwerken en de mentaliteit van computational thinking.
 2. Gebruik – De omgang met ICT; besef van de gevolgen van de digitale revolutie voor mens en maatschappij.
 3. Gedrag – Het hanteren van normen en waarden; het kritisch inschatten van kansen en risico’s; het afwegen van eigendom, privacy en vrijheid.

Samenvattend is een digitaal geletterde digitaal denkend, digitaal vaardig en digitaal verantwoordelijk.

 

Welke 11 21e -eeuwse vaardigheden zijn er?

 1. Communiceren

Mensen moeten doelgericht boodschappen kunnen overbrengen en begrijpen. Ze moeten kunnen omgaan met verschillende situaties en communicatiepartners. Ze moeten passende communicatiemiddelen kunnen hanteren en hier effectief gebruik van kunnen maken. Ze kiezen bewust de mogelijkheden van ICT en technologie.

(Online) Communicatie wordt steeds belangrijker. Mensen zijn steeds met elkaar verbonden en zijn zich vaak onvoldoende bewust hoe groot het bereik van hun communicatie is. In het onderwijs neemt communicatie ook een grote rol in, het is van belang in alle vakken en leergebieden. Communicatie is essentieel bij persoonsvorming en de ontwikkeling van burgerschap.

 1. Samenwerken

Samenwerken is het gezamenlijk behalen van een doel waarbij je anderen aanvult en ondersteunt. Samenwerken bevat zowel een sociale als een cognitieve component. Het gaat om het (h)erkennen van verschillende rollen bij jezelf en anderen, hulp en feedback vragen, geven en ontvangen, een positieve en open houding hebben, verschillen respecteren, onderhandelen en afspraken maken, functioneren in heterogene groepen en effectief communiceren.

In de 21ste eeuw wordt voornamelijk gewerkt in de zogenoemde cloud, een prachtige online oplossing. Toch zijn ook hier weer tig oplossingen voor welke op verschillende manieren geïmplementeerd kunnen worden. Samenwerken gaat dan ook om de juiste faciliteiten kiezen, duidelijke afspraken of protocollen hebben en elkaar hierop aan kunnen spreken.

 1. Sociale en culturele vaardigheden

Deze vaardigheid betreft het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met een verschillende etnische, culturele of sociale achtergrond. Sociale afkomst en cultuur zijn bepalend voor hoe je denkt, handelt, met elkaar omgaat en communiceert. Om in de 21ste eeuw goed te kunnen samenleven met mensen waarmee je verschilt in achtergrond, is het belangrijk kennis te hebben van verschillende opvattingen en daar rekening mee te houden. De samenleving en het werkveld zal steeds diverser worden. Daarnaast is de wereld, door de komst van het internet, nog nooit zo klein geweest en zijn internationale contacten nog nooit zo vanzelfsprekend geweest.

 1. Zelfregulering

In de 21ste eeuw wordt men steeds meer aangesproken als individu. Iedereen moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar eigen leven en zelfstandig kunnen handelen.
Niet zomaar aanwijzingen volgen, maar zelfstandig handelen en daar de verantwoordelijkheid voor nemen. Dat is waar zelfregulering om draait, rekening houdend met de context en de eigen capaciteiten. Specifieker gaat het bij zelfregulering om het stellen van realistische doelen en prioriteiten op basis van eerdere ervaringen, doelgericht handelen, het plannen van het proces, reflecteren en zicht hebben op de consequenties van het eigen handelen voor zichzelf en de omgeving.

 1. Kritisch denken

Het vermogen om zelfstandig te kunnen komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen. Mensen hebben daar denkvaardigheden voor nodig, houdingsaspecten, reflectie en zelfregulerend vermogen.

Onder denkvaardigheden vallen de capaciteiten informatie te kunnen doorzien en op waarde te kunnen schatten, onjuistheden te signaleren en een visie of mening te kunnen beoordelen. Zo kan iemand beargumenteerd zijn of haar standpunt bepalen en een beslissing nemen.

 

 1. Creatief denken

Deze competentie behoort tot de 21e eeuwse vaardigheden omdat complexe maatschappelijke kwesties op mondiale schaal vragen om creatieve oplossingen wanneer standaardoplossingen niet meer passen. Creatief denken is het vermogen om nieuwe ideeën te vinden. Bij creatief denken hoort het kennen en hanteren van creatieve technieken, het denken buiten gebaande paden, nieuwe samenhangen kunnen zien, (verantwoorde) risico’s durven nemen, fouten kunnen zien als leermogelijkheden en een ondernemende en onderzoekende houding.

 1. Probleem oplossen

Bij deze 21e eeuwse vaardigheid is het proces om tot een oplossing te komen belangrijker dan de oplossing zelf. Probleemoplossend denken en werken is het vermogen om een probleem te herkennen, hiervoor een plan te bedenken en om het betreffende probleem op te lossen. Het is belangrijk problemen te kunnen signaleren, analyseren en definiëren.

 1. Computational thinking

Om toekomstige problemen te kunnen oplossen, moeten mensen begrijpen hoe ze de huidige technologie kunnen gebruiken. Computational thinking bestaat uit meerdere vaardigheden. Problemen moeten zodanig worden geformuleerd, dat het mogelijk is om digitale toepassingen te gebruiken om de problemen op te lossen. Ook is het belangrijk dat data logisch geordend en geanalyseerd kan worden. Daarnaast moeten mensen een keuze kunnen maken voor de beste stappen en bronnen om tot een oplossing te komen. Tenslotte dient men het proces te generaliseren zodat ze dat ook bij volgende problemen kunnen toepassen.

 1. Informatievaardigheden

In de 21e eeuw staat er veel desinformatie op het internet, daarnaast wordt je door het veelvoudige gebruik van een zoekmachine in een zogenoemde ‘filter bubble’ gezogen. Informatievaardigheden hebben dan ook betrekking op het kunnen signaleren en analyseren van de informatiebehoefte. Mensen moeten leren om relevante informatie te kunnen zoeken, selecteren, verwerken, gebruiken en toepassen. Daarvoor het is het nodig dat ze een zoekvraag kunnen formuleren, trefwoorden kunnen generen, informatie kunnen beoordelen en de gevonden informatie kunnen organiseren.

 1. ICT-basisvaardigheden

Basiskennis is noodzakelijk voor het goed kunnen omgaan met ICT. Iedereen dient de basisbegrippen en basisfuncties van computers en computernetwerken te kennen, hardware te kunnen aansluiten en bedienen, standaard kantoortoepassingen te kunnen gebruiken en te kunnen werken met internet en softwareprogramma’s. Ook is het van belang dat iedereen op de hoogte is van, en kunnen omgaan met, beveiligings- en privacyaspecten.

 1. Mediawijsheid

De Raad voor Cultuur beschrijft mediawijsheid als het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. Het draait volgens hen bij mediawijsheid om drie belangrijke activiteiten die betrekking hebben op alle burgers.

 1. Functioneren – mediawijsheid is nodig om goed te kunnen functioneren in de hedendaagse samenleving.
 2. Participeren – mediawijsheid is nodig om goed te kunnen participeren in het maatschappelijke proces.
 3. Produceren – mediawijsheid is nodig omdat de nieuwe media uitnodigen tot het produceren van content.

Veelgestelde vragen

Digivaardigheid is bestaat volgens ons uit 2 componenten. Digitale vaardigheden en digitaal bewustzijn. Het gaat over dingen kunnen, maar ook hoe jij handelt in een digitale omgeving.

Het belangrijkste is dat je nieuwsgierig bent! Wees niet bang om een nieuw programma uit te proberen en kijk om je heen hoe andere met digitale hulpmiddelen omgaan. Vraag hen om hulp of kijk of trainingen zijn in hetgeen dat je wil leren.

Voor iedereen, de techniek blijft zich ontwikkelen en het is belangrijk om op te hoogte te blijven.

Omdat de technologie niet stil staat, daarnaast wil Nederland aan de digitale Europese top staan. Voordat je het weet ben je ingehaald door de techniek en kan je niet meer meekomen in het digitale tijdperk. Lees ook ons bericht waarom digivaardigheid.

21e -eeuwse vaardigheden zijn 11, door SLO – Kennisnet geformuleerde, competenties die belangrijk zijn om mee te komen in de digitale transformatie;

 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Sociale en Culturele vaardigheden
 • Zelfregulering
 • Kritisch denken
 • Creatief denken
 • Problemen oplossen
 • Computional thinking
 • Media wijsheid

Volgens ons hebben ze allemaal een andere naam, maar bedoelen we precies hetzelfde. Het zijn vaardigheden die wij nodig hebben om mee te kunnen komen in de digitale transformatie.

21e eeuwse vaardigheden

21e eeuwse vaardigheden

Belangrijke vaardigheid

Hybride werken met Teams

Bekijk training
Belangrijke vaardigheid

Bewust hybride werken

Bekijk training
In de spotlights
Koen Mulder
Met je hele team werken aan 21e eeuwse vaardigheden? Neem contact met me op of kijk eens naar ons opleidingsprogramma digivaardigheid!
Bekijk digivaardigheid

Zij gingen je voor

Alphen aan den Rijn
Gemeente Roermond
Hilversum Mediastad
Kampen