Dé kennispartner van de digitale transformatie
Home / Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de motor achter de omgevingswet. Een geniaal idee of van uitstel naar afstel?

Wat is het DSO?

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt als velen ook wel gezien als de motor achter de omgevingswet. Het is namelijk het digitale systeem dat de invoering van de omgevingswet mogelijk maakt. Alle betrokken overheidspartijen kunnen hun regelgeving in de vorm van toepasbare regels verwerken in het systeem. Zo kan een burger of bedrijf een vragenlijst doorlopen om er zo achter te komen of een vergunning wel of niet nodig is. Bijvoorbeeld door de boomdikte te bevragen of op een kaart aan te geven waar de locatie zich bevindt.
Blijkt tijdens een vergunningcheck dat een vergunning nodig is, dan onthoudt het systeem alle informatie om hiermee door te kunnen naar een vergunningaanvraag.

Omgevingswet vergunning

Omgevingsloket DSO

Het omgevingsloket is de centrale plek waar alle data samenkomt. Deze digitale informatie bevat gegevens over de leefomgeving welke onder de omgevingswet samenkomt. Zo kan iedereen deze informatie op 1 plek gebruiken en inzien.

 

Onderdelen van het omgevingsloket

Het omgevingsloket bevat meerdere onderdelen om de gebruiker van dienst te kunnen zijn. Zo kan je er onder andere:

Vergunningcheck uitvoeren – De vergunningcheck is de eerste stap voor een gebruiker om te zien of een vergunnning nodig is of niet. De gebruiker doorloopt 4 stappen om tot een conclusie te komen. De locatie van de werkzaamheden wordt aangegeven, de werkzaamheden worden gekozen, een vragenlijst horend bij de werkzaamheden en de locatie wordt beantwoord, de conclusie van de vergunningcheck wordt aangeboden.

Aanvragen – Via het onderdeel aanvragen kunnen gebruikers een aanvraag of een melding digitaal indienen. Dit gebeurt aan de hand van vragenbomen zoals bij de vergunningcheck. De gebruiker kan ook een Omgevingsoverleg aanvragen. Dit geeft de mogelijkheid om de plannen met de gemeente, provincie of waterschap te bespreken. Zo kan je samen kijken naar de haalbaarheid van een plan en hoe je de aanvraag het beste kan doen.

Regels op de kaart – Op een kaart zijn de regels te zien over de fysieke leefomgeving. Burgers en bedrijven kunnen zo kijken wat op een specifieke locatie nodig is. Ook de overheid zelf kan hier gebruik van maken, zo kunnen zij deze regels bijvoorbeeld gebruiken om een beleid maken.

Maatregelen op maat – Dit onderdeel helpt gebruikers om zich te houden aan de geldende regels voor een activiteit. De maatregelen zijn namelijk op een bepaalde activiteit gebaseerd, worden de maatregelen genomen, dan voldoe je dus automatisch aan de regels.

Mijn Omgevingsloket – Deze omgeving is om aanvragen en meldingen te kunnen bekijken. Er zijn 3 tabbladen; Voorbereiden, Omgevingsoverleg en Verzonden.

Bouwvergunnning DSO Omgevingswet
In de spotlights
Meer weten over de omgevingswet of toepasbare regels? Neem contact met Karlijn op of bekijk onze training 'Toepasbare Regels Ontwikkelen'.
Bekijk training

Zij gingen je voor

Alphen aan den Rijn
Gemeente Roermond
Hilversum Mediastad
Kampen