Dé kennispartner van de digitale transformatie
Home / Informatiegestuurd werken

Informatiegestuurd werken

Hoe kom je tot je dagelijkse beslissingen? Laat je jezelf leiden door je intuïtie en onderbuikgevoel of maak je beslissingen op basis van data? Met informatiegestuurd werken denk je niet het juiste te doen, je meet het. 

Informatiegestuurd werken is een vorm van Business Intelligence, wat een managementfilosofie en manier van werken is binnen een organisatie in combinatie met een informatiesysteem. Data wordt ingezet om processen van een organisatie beter en efficiënter te laten verlopen. Bijvoorbeeld om de dienstverlening of bedrijfsvoering te verbeteren.  

Door data te analyseren en beschikbaar te maken kan hierop een beleid worden gemaakt of besluiten worden genomen. Deze zijn gebaseerd op actuele feiten en analyses van datatrends en patronen. De gemeente Amsterdam was in 2018 een van de eerste publieke organisaties die er in hun I-visie mee aan de slag ging. 

Wat is informatiegestuurd werken? 

Dankzij de enorme technologische ontwikkelingen is managementinformatie één van de belangrijkste bedrijfsmiddelen geworden. Organisaties beschikken over enorme hoeveelheden ruwe data. Informatiegestuurd werken is het continue proces waarmee organisaties ruwe data verzamelen, analyseren en de daaruit behaalde informatie toepassen om de prestaties te verbeteren.  

Data dashboards, datagedreven werken
Digitale transformatie, smart city, informatiegestuurd werken

De 3 Business Intelligence niveaus 

Business Intelligence, waaronder Informatiegericht werken en Datagedreven werken vallen, kunnen in 3 niveaus worden onderscheiden (TNO, 2010). 

Strategisch niveau – Het bestuur en management van een organisatie, waar informatie wordt gebruikt doormiddel van dashboards (visuele managementrapportage van vastgestelde KPI’s). 

Tactisch niveau – Het middenmanagement, de schakel tussen het strategisch- en operationeel niveau. De gewenste informatie is de totstandkoming van de prestaties om monitoring en sturing mogelijk te maken. 

Operationeel niveau – Het uitvoeringsniveau, sturingsinformatie wordt vooral gebruikt om het werk goed te kunnen doen. 

 Zoals je kunt zien maakt elk niveau op zijn eigen manier gebruik van data. Daarom is een goede inrichting van het implementatie- en uitvoeringsproces cruciaal. Een goed gebruik van de bronsystemen en datawarehouses vraagt tijd en geld, vooral op het gebied van training, inrichting en onderhoud. 

De voordelen van informatiegestuurd werken 

Wanneer informatiegestuurd werken goed is toegepast dan heb je de juiste informatie overzichtelijk op de juiste plek. Daarnaast sluit dit naadloos aan op je doelstellingen en informatiebehoefte. Dit levert de volgende grote voordelen op: 

Wendbaarheid – je kan sneller en accurater reageren op gebeurtenissen 

Onderbouwing – je kan acties, beleid en beslissingen beter onderbouwen 

Sturing – je kan effectiever sturen op resultaat en samenhang 

Efficiëntie – uiteindelijk kan je tegen lagere kosten en in minder tijd resultaat leveren 

Wendbaarheid
Onderbouwing
Sturing
Efficientie

De complexiteit van informatiegestuurd werken 

Zoals je hierboven hebt gezien wil je dus idealiter je processen sturen op basis van informatie die je haalt uit ruwe data. Precies hier ligt ook het grote euvel.
Dit betekent namelijk dat de juiste data opgehaald moet worden, die moet worden geanalyseerd en vervolgens moet worden verwerkt tot informatieproducten die aansluiten bij de verschillende taken in de organisatie. Daarom moet een informatieproduct relevantie informatie bevatten voor een taak.
Een informatieproduct kan een rapport, presentatie, website of een bericht zijn. Het is belangrijk dat de informatieproducten op het juiste moment bij de juiste persoon of juiste systeem aankomt. Daarnaast moet de kwaliteit van dit hele proces voortdurend worden geëvalueerd en geoptimaliseerd omdat de informatiebehoeften kunnen veranderen. Een goede visie en coördinatie op dit proces is daarom van belang en het is cruciaal dat de datagovernance goed is georganiseerd. Datagovernance is de beschikbaarheid, bruikbaarheid, integriteit en beveiliging van data. Een ander aspect wat uiteraard niet uit het oog verloren mag worden is de privacy van eventuele personen. 

 

RPA, datagedreven werken

Trainingen

Trainingen

Power BI Automation

Bekijk training

Data Analysis with Python

Bekijk training
In de spotlights
Meer weten over Informatiegedreven werken? Neem contact met Karlijn op of kijk op de website van MvR!
Website MvR
MvR Academy
RPA
MvR & Partners

Wie zijn MvR Academy en MvR & Partners?

MvR Academy is een bedrijf dat is ontstaan vanuit MvR & Partners, wat al jaren een betrouwbare ondersteunende partner is van de publieke sector. De passie voor digitalisering en technologische ontwikkelingen heeft ervoor gezorgd dat MvR een Academy heeft opgericht om individuen en organisaties kennis op dit vlak mee te geven.
MvR & Partners heeft op het gebied van informatiegestuurd werken een aantal professionals welke organisaties helpen informatiegestuurd werken te implementeren.

Met de inzet van MvR & Partners geeft u meer richting aan informatiegestuurd werken en kunt u concreet aan de slag gaan met actuele casuïstiek. Door middel onze data practica weten uw medewerkers nóg beter wat er komt kijken bij informatiegestuurd werken en zijn uw medewerkers in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met een casus binnen uw gemeente.

Zij gingen je voor

Alphen aan den Rijn
Gemeente Roermond
Hilversum Mediastad
Kampen