Dé kennispartner van de digitale transformatie
Home / Omgevingswet

Omgevingswet

De omgeving en regels in kaart met de omgevingswet.

Door de huidige wetgeving is het voor mensen die bijvoorbeeld een huis willen laten bouwen een doolhof van wetten waar rekening mee houden dient te worden. Deze wetten hebben allemaal impact op de omgeving waar men een huis wil laten bouwen. Denk hierbij aan de volgende terreinen: water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed. In totaal gaat het over tientallen wetten en honderden regels die vervolgens onder toezicht staan van gemeenten, waterschappen, provincies of landelijk bestuur. Omdat dit zeer onoverzichtelijk is en voor veel vertraging en problemen zorgt komt er een nieuwe wet genaamd de Omgevingswet.

Het implementeren van de Omgevingswet gaat nog niet van een leien dakje de wet is aangenomen in 2016 en zou zijn ingetreden in 2019. De invoering is in totaal nu 5 keer uitgesteld en de huidige minister, Hugo de Jonge, zal op een later moment beslissen of de nieuwe datum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden.

Wat is de Omgevingswet?

De gedachte achter de Omgevingswet is dat er beter maatwerk plaats kan vinden voor de burger en het bedrijfsleven. Dit zit zo; momenteel worden veel lokale besluiten genomen door het Rijk. Dit heeft effect op bijvoorbeeld de aanvraag van een vergunning voor een woning. Omdat er vanuit het Rijk bepaalde besluiten zijn genomen zitten er verschillende regels aan de bouw van een woning op een bepaalde plek. Wanneer jij op een andere plek een woning wilt laten bouwen dan heb je weer andere regels. Doordat dit vanuit het Rijk gebeurt gaat het al snel over grote plekken waar bepaalde regels gelden. Met de Omgevingswet wordt dit niet meer door het Rijk bepaald maar door de gemeente in samenspraak met bijvoorbeeld de GGD en de brandweer. Omdat de gemeente veel gerichter onderzoek kan doen is er dus meer ruimte voor maatwerk.

 

omgevingswet
Omgevingswet vergunning

Wat regelt de omgevingswet?

De gedachte van de Omgevingswet is dat mensen niet meer zelf uit hoeven te zoeken of ze vergunningen nodig hebben en zo ja, welke vergunningen allemaal nodig zijn voor hun project. De uitvraag van een vergunning verloopt eerst via een vergunningcheck. Wanneer de conclusie is dat een vergunning nodig is, dan worden de eerder opgegeven data gebruikt voor de aanvraag. In plaats van dat men dit via de gemeente, waterschappen, provincies of landelijk parket los aan dienen te vragen verloopt dat met de Omgevingswet via één loket. Op deze manier wordt het voor de burger veel makkelijker gemaakt om bouwaanvragen en andere Omgevingswet gerelateerde vergunningen aan te vragen.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het digitaal stelsel omgevingswet is het achterliggende systeem welke wordt gebruikt om de vergunningen te controleren. Je zou het kunnen zien als de motor achter de omgevingswet. Elke gemeente, waterschap of provincie kan haar regelgeving verwerken in het DSO. In combinatie met de landelijke regels vormt deze uiteindelijk een besluitboom voor de vergunningscheck en de vergunningsaanvraag. In het DSO zijn meerdere soorten data opgenomen zodat er op verschillende manieren kan worden getoetst. Denk dus niet alleen aan ‘regels’ die worden ingeklopt in een systeem, maar ook bijvoorbeeld aan geolocatie.
Op basis van deze data kan een burger of bedrijf via het omgevingsloket nagaan of er vergunningen nodig zijn voor zijn plan en zo ja, welke.

In de spotlights
Meer weten over het DSO of de omgevingswet? Neem contact met Karlijn op of bekijk onze training toepasbare regels ontwikkelen!
Bekijk training
MvR Academy
Omgevingswet
MvR & Partners

Wie zijn MvR Academy en MvR & Partners?

MvR Academy is een bedrijf dat is ontstaan vanuit MvR & Partners, wat al jaren een betrouwbare ondersteunende partner is van de publieke sector. De passie voor digitalisering en technologische ontwikkelingen heeft ervoor gezorgd dat MvR een Academy heeft opgericht om individuen en organisaties kennis op dit vlak mee te geven.
MvR & Partners heeft op het gebied van de omgevingswet een aantal consultants welke overheden helpen de omgevingswet te implementeren. Zij hebben inmiddels verschillende overheidsorganisaties geholpen met de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), zoals Omgevingsdienst Twente, Provincie Limburg, Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord, gemeente Valkenburg aan de Geul, gemeente Winterswijk, gemeente Veldhoven, Servicecentrum MER, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Zij gingen je voor

Alphen aan den Rijn
Gemeente Roermond
Hilversum Mediastad
Kampen