Dé kennispartner van de digitale transformatie
Home / Voorbeelden in een Smart City

Voorbeelden in een Smart City

De term Smart City is alomvattend. Het komt neer op een stad dat op basis van data zijn beleid en beslissingen maakt. Hoe komt deze stad aan zijn data en welke toepassingen zijn er? Dit en meer in onderstaand artikel.

Smart City

De steden worden steeds groter, niet alleen omdat er steeds meer inwoners worden geboren, maar ook omdat er mensen verhuizen naar een stad. Meer inwoners betekend meer organisatorische uitdagingen en belasting van alle infrastructuur. Technologie kan hierbij helpen en wordt volop ingezet!

Data

Op basis van data kan technologie helpen om het stadsbestuur van de Smart City alles in goede banen te laten leiding. Deze data komt voort uit de inwoners en sensoren. De data uit sensoren kan echt van alles zijn; denk bijvoorbeeld aan sensoren in water, gas of rioolleidingen, camera’s, sensoren in het wegdek, maar er bestaan zelfs ‘speurfietsen’ dit zijn fietsen die de luchtkwaliteit meten.

Deze data kan vervolgens doormiddel van algoritmen worden geïnterpreteerd en geanalyseerd. Hierop kan de stad vervolgens zijn beleid afstemmen of beslissingen maken.

Toepassingen in een Smart City

Binnen Nederlandse gemeenten wordt Smart City vaak opgedeeld in subcategorieën. Zij maken onderscheid in:

Smart Governance

Smart Economy

Smart Mobility

Smart Environment

Smart Citizen

Smart Living

Om deze categorieën te begrijpen probeer ik voorbeelden te geven van toepassingen die momenteel worden verkend of die al worden gebruikt.

Smart Governance

Bij Smart Governance gaat het om het ‘slimmer’ besturen van de Smart City. Hiervoor wordt data verzameld en uiteraard komen hier vraagstukken bij kijken als; hoe kom je aan de data, hoe maak je de data inzichtelijk, wie kan deze data nog meer gebruiken, welke algoritmes gebruik je en zijn deze ‘open source’. De algoritmes moeten in een register worden bijgehouden en veel gemeenten maken gebruiken van een sensor register.
Een veel voorkomende Smart Governance technologie is een ‘Digital Twin’ van de stad. In deze ‘Digital Twin’ kunnen ze bijvoorbeeld een dashboard bijhouden van meldingen, met VR kijken naar aanstaande bouwprojecten of ideeën simuleren. Zo zou je bijvoorbeeld als gemeente kunnen simuleren hoe je veilig bezoekers van de gaypride of Nijmeegse vierdaagse door de stad kan leiden.

Internet of Things
Digitale transformatie, smart city, informatiegestuurd werken

Smart Economy

Smart Economy is de economie die er ontstaat rondom de slimme technologieën. Denk bijvoorbeeld aan universiteiten, stageplaatsen, startups of banen in die sector. Daarnaast gaat het ook over zaken als duurzame circulaire energie, slimme verlichting die alleen aan staat wanneer er iemand in de buurt is of slimme gebouwen voor een gemeente om zo geld te besparen.
Veel gemeenten zetten ook in op proeftuinen of een learning labs. Dit is een omgeving in de stad waar nieuwe technologieën getest en ontwikkeld kunnen worden in een veilige, echte omgeving buiten ontwikkellaboratoria. Deze proeftuinen of learninglabs komen vaak tot stand door een samenwerking tussen gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en gebruikers.

 

Smart Mobility

Mobiliteit is een erg breed thema waar veel projecten mee zijn die elke Smart City weer anders inricht. Een veel terugkomen thema is bijvoorbeeld parkeren. Zo wordt bijvoorbeeld doormiddel van sensoren bijgehouden hoeveel vrije parkeerplekken er waar nog zijn terwijl een andere gemeente dit doet met slimme scan auto’s. Daarnaast gaat het veel over een goede doorstroom van verkeer door het inzetten van slimme stoplichten welke dan ook nog eens fietsgangers voorrang geven als er slecht weer (op komst) is. Eindhoven ziet Smart Mobility als een kans om mobiliteit überhaupt anders te bekijken. Zij zetten in op MaaS, Mobiliteit as a Service. Je koopt mobiliteit in bij de stad en afhankelijk van je bestemming zie je binnen een tel welk vervoersmiddel je hierbij ondersteund; gedeelde auto, OV of een fiets. Hierdoor hoef je niet zelf meer te investeren in je eigen vervoersmiddel, ben je sneller van A naar B en zo realiseren ze CO-2 emissievrije mobiliteitsbewegingen.

In de provincie Noord-Holland zijn veel gemeenten al bezig met, aan het nadenken over en voorbereiden op ‘talking traffic’. Talking Traffic is een landelijke samenwerking van lokale overheden, het rijk en marktpartijen. De bedoeling is dat zij slimme stoplichten plaatsen en data beschikbaar stellen als bijvoorbeeld parkeergegevens, wegwerkzaamheden of maximale snelheden.  Naast het herkennen van fietsers en bestuurders moet de iVRI (intelligente Verkeersregelinstallatie) (zelfrijdende) auto’s, navigatiesystemen of apps voorzien van snelheidsadviezen of waarschuwen voor gevaarlijke situaties.

Smart City, Smart Mobility
Smart City, Smart Environment

Smart Environment

Ook op het gebied van milieu zijn er al een boel oplossingen die breed worden ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slimmer verlichting. Deze kan worden ingezet om de sfeer van een stad te bepalen, duurzaam zijn door alleen aan te staan wanneer er iemand langs komt of in de buurt is, maar ook dieren weghouden bij gevaarlijke wegen.
Veel steden hebben ook al een boel sensoren in de stad hangen om de luchtkwaliteit te meten, er zijn zelfs zo gehete snuffelfietsen. Deze fietsen geven data door van de luchtkwaliteit op de verschillende locaties waar deze zich bevindt. Daarnaast worden er ook sensoren gebruikt om drinkwater, rioolwater, gas of grondwaterpeil te meten en hier, indien nodig, op bij te sturen.

Een ander thema is afval, ook hier zijn baanbrekende ontwikkelingen in geweest. Zo zijn er bijvoorbeeld slimme containers welke doorgeven wanneer ze vol zitten. Daarom hoeft niet elke dag een medewerker alle vuilnisbakken langs, maar kan deze volgens een voorgeprogrammeerde route het vuilnis bij volle vuilnisbakken ophalen.
Ook worden er containers voorzien van sensoren en verschillende tarieven voor het afval om zo inwoners te stimuleren het afval goed te scheiden.
De gemeente Amsterdam zet kunstmatige intelligentie in om via verkeercamera’s mee te kijken naar de grondcontainers. Staat er afval naast de containers, dan gaat er een team heen om dit direct op te halen.

Smart citizen

De inzet van technologie om burgerparticipatie te bevorderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inspraak hebben van het inrichten van een nieuwe speeltuin of park. Of wanneer een gemeente een plan wil uitvoeren eerst een burgerpanel vraagt naar de mening van haar inwoners. Ook is er een project waarbij  inwoners meldingen kunnen maken van geluidoverlast of een slechte luchtkwaliteit.
In de gemeente Leeuwarden doen ze aan burgerparticipatie doormiddel van een right to challenge. Weet je het als burger beter, slimmer, efficiënter of goedkoper te doen dan de gemeente? Doe je ding!

In de gemeente Breda doen ze veel op het gebied van AR/VR/MR. Onder andere het project ‘Robbie de Rat’. Robbie de Rat staat voor schoon en veilig water. Tijdens de waterexperience varen kinderen doormiddel van Virtual Relaity door de binnenstad en beleven de gevolgen van klimaatverandering. Alle schoolkinderen krijgen op school een chippo mee naar huis die ze thuis mogen doorspoelen, hierin zit een sensor waarmee de stad Breda informatie verzameld over aansluitingen en het onderhoud van het riool.
Een ander mooi project is dat je door de stad kan lopen met Augmeted Reality. Tijdens deze wandeling komt de oude binnenstad weer tot leven en leer men meer van de historie van Breda.

Right to Challenge

Smart Living

Onder smart living worden alle projecten verstaan die bijdragen aan een slimmere zorg en alle projecten die te maken hebben met de woonomgeving.
Een mooi voorbeeld hiervan is de aanpak van criminaliteit. In de gemeente Almere zijn in een wijk met veel inbraken slimme deurbellen geplaatst om de inbraken terug te dringen. Amsterdam heeft een vergelijkbaar project waarbij ze de hele stad in kleine rasters hebben opgedeeld. Binnen deze rasters hebben ze de inbraken verwerkt om zo een voorspelling te kunnen doen van toekomstige inbraken en hierop in te spelen met de politie.
Slimmere zorg wordt onder andere ingezet om het mogelijk te maken voor ouderen langer thuis te blijven wonen. In de woning worden sensoren geplaats zodat de mantelzorger weet hoe het met de oudere gaat.
In Arhem draait momenteel een pilot met data van de GGD, Rijnstate ziekenhuis en zorgverzekering Menzis. Hierbij wordt gekeken naar een standaardaanpak, door behulp van Datascience, voor kinderen met Obesitas

Smart City trainingen

Smart City trainingen

Be a Smart City

Bekijk training

Inspiratiesessie Smart City

Bekijk training

Masterclass Smart City

Bekijk training
In de spotlights
Trainer
Meer over Smart City of Digital Twins weten? Neem contact met Robert op of kijk bij onze andere thema's.

Zij gingen je voor

Alphen aan den Rijn
Gemeente Roermond
Hilversum Mediastad
Kampen